Уроците в Highlight Singing Studio (HLSS) са подходящи, както за начинаещи, така и за напреднали.


• Ще усвоите изкуството на дишането, звукоизвличане, интерпретация, артикулация, динамика, микрофонна техника, сценично представяне и стил.
• Ще развиете своята техника, гъвкавост на гласа, креативност, ще осъвършенствате вокалните си и имровизационни умения, ще разширите музикалните си хоризонти и ще експрериментирате в нови стилове.

Цени и политика на студиото:


• За по-добрата работа на школата е необходимо и двете страни да спазват определени правила, за да бъдат избегнати недоразумения и притеснения във хода на работа. Целта е да бъде постигната хармония в творческия процес и да бъде изпълнен с позитивизъм и удовлетворение от постигнатите резултати.
• Репетициите се провеждат по предварително фиксиран график съобразен и одобрен и от двете страни (изпълнител и педагог).
• При заболяване, отсъствие или неотложен ангажимент е необходимо вокалният педагог да бъде уведомен минимум 12 часа предварително за промяната, при което изпълнителят запазва планираният час и той се взема в удобно за страните време.
• Пропуснат час без навременно предупреждение или по-малко от 12ч, предварително, остава за сметка на изпълнителя.
• Пропуснат час поради заболяване или ангажимент на педагога, се пренасрочва.
• Присъствието на външни лица и родители по време на репетиция не е желателно, освен при отправена покана от страна на преподавателя.
• Обучението в школата е целогодишно. Поради естеството на работа отсъствие по-дълго от 2 седмици е непрепоръчително( отнася се за професионално ориентираните и поставилите си по-високи цели за реализация). При по-дълго отсъствие от града, Highlight Singing Studio предлага онлайн обучение с цел не прекъсване на процеса на подготовка и поддържане на форма.
• Методиката и начина на провеждане на репетициите са ангажимент на вокалният педагог.
• Подборът на репертоар се съобразява с предпочитанията и желанията на младите певци, за стила и характера на песните, но решението е на педагога, съобразено с нивото, гласовите възможности, физическата и психическа форма на изпълнителя, в даденият момент.
• Не се позволяват песни с цинични текстове.
• Темпото на подготовка е в зависимост, от желанието и целите на изпълнителя или от неговия родител или настойник, като вокалният педагог си запазва правото като заинтересована страна да изрази мнение.
• Препоръчваме на изпълнителите да провеждат ежедневни репетиции в домашни условия според указанията на вокалните си педагози. За по-малките, молим за подкрепа и подсещане от страна на родителите.
• Таксите се заплащат до първи урок на настоящия месец. При забавяне на плащането уроците се прекратяват. Ако е необходима отсрочка или разсрочено плащане, моля обърнете се към Искра.
• При закъснение за урок, от страна на ученика, пропуснатото време е за сметка на същия. При закъснение на преподавателя часът се коригира до необходимото времетраене.
• При желание за участие във всякакви извънкласни дейности, свързани с пеене ( концерти, конкурси, кастинги и др.) трябва да бъде уведомен вокалният педагог, който да съобрази подготовката и да даде съгласие за участие като представител и лице на Highlight singing studio.
• Всички заявки за участие в конкурси се изпращат минимум три дни преди крайния срок на е-mail: highlight.singing.studio@gmail.com, за да могат да бъдат препратени от името на школата.
• Присъствието на вокален педагог на конкурс, се заплаща допълнително на цената на индивидуален урок.
• Обсъждането на въпроси от страна на изпълнители и родители с педагозите се извършва в рамките на учебния час на същия или по e-mail.
• Участието в школата няма задължителен характер и не е обвързано с договорни отношения, неустойки и забрани.
• Highlight singing studio си запазва правото да откаже услуги на тези, които проявяват неуважение и несериозно отношение към процеса на работа.
Целта на този правилник е да се постигнат максимално добри резултати и качество на съвместната работа.:)


Пеене, солфеж и пиано:

• Пакет 4 урока на месец по 60мин. - 120лв.

• Пакет 8 урока на месец по 60мин. - 200лв.

• Пакет 8 урока на месец по 30мин. – 120лв.

• Консултация Искра – 50лв.

• Консултация Искра за ученици на школата – 40лв.

Групови уроци:

• Танци 4 урока на месец по 90мин. - 40лв.

• Актьорско майсторство 4 урока на месец по 90мин. – 40лв.