Highlight Singing Studio (HLSS) is for all who love singing


• You can master the art of breathing, tone formation, interpretation, expression, dynamics, microphone technique, stage presence and style
• The more advanced among you will have the opportunity to develop your techniques, voice flexibility, and creativity, to refine your vocal and improvisational skills, to widen your musical horizons and experiment with new styles.

Prices and Policies:


• За по-добрата работа на школата е необходимо и двете страни да спазват определени правила, за да бъдат избегнати недоразумения и притеснения във хода на работа. Целта е да бъде постигната хармония в творческия процес и да бъде изпълнен с позитивизъм и удовлетворение от постигнатите резултати.
• Репетициите се провеждат по предварително фиксиран график съобразен и одобрен и от двете страни (изпълнител и педагог).
• При заболяване, отсъствие или неотложен ангажимент е необходимо вокалният педагог да бъде уведомен минимум 12 часа предварително за промяната, при което изпълнителят запазва планираният час и той се взема в удобно за страните време.
• Пропуснат час без навременно предупреждение или по-малко от 12ч, предварително, остава за сметка на изпълнителя.
• Пропуснат час поради заболяване или ангажимент на педагога, се пренасрочва.
• Присъствието на външни лица и родители по време на репетиция не е желателно, освен при отправена покана от страна на преподавателя.
• Обучението в школата е целогодишно. Поради естеството на работа отсъствие по-дълго от 2 седмици е непрепоръчително( отнася се за професионално ориентираните и поставилите си по-високи цели за реализация). При по-дълго отсъствие от града, Highlight Singing Studio предлага онлайн обучение с цел не прекъсване на процеса на подготовка и поддържане на форма.
• Методиката и начина на провеждане на репетициите са ангажимент на вокалният педагог.
• Подборът на репертоар се съобразява с предпочитанията и желанията на младите певци, за стила и характера на песните, но решението е на педагога, съобразено с нивото, гласовите възможности, физическата и психическа форма на изпълнителя, в даденият момент.
• Не се позволяват песни с цинични текстове.
• Темпото на подготовка е в зависимост, от желанието и целите на изпълнителя или от неговия родител или настойник, като вокалният педагог си запазва правото като заинтересована страна да изрази мнение.
• Препоръчваме на изпълнителите да провеждат ежедневни репетиции в домашни условия според указанията на вокалните си педагози. За по-малките, молим за подкрепа и подсещане от страна на родителите.
• Таксите се заплащат до първи урок на настоящия месец. При забавяне на плащането уроците се прекратяват. Ако е необходима отсрочка или разсрочено плащане, моля обърнете се към Искра.
• При закъснение за урок, от страна на ученика, пропуснатото време е за сметка на същия. При закъснение на преподавателя часът се коригира до необходимото времетраене.
• При желание за участие във всякакви извънкласни дейности, свързани с пеене ( концерти, конкурси, кастинги и др.) трябва да бъде уведомен вокалният педагог, който да съобрази подготовката и да даде съгласие за участие като представител и лице на Highlight singing studio.
• Всички заявки за участие в конкурси се изпращат минимум три дни преди крайния срок на е-mail: highlight.singing.studio@gmail.com, за да могат да бъдат препратени от името на школата.
• Присъствието на вокален педагог на конкурс, се заплаща допълнително на цената на индивидуален урок.
• Обсъждането на въпроси от страна на изпълнители и родители с педагозите се извършва в рамките на учебния час на същия или по e-mail.
• Участието в школата няма задължителен характер и не е обвързано с договорни отношения, неустойки и забрани.
• Highlight singing studio си запазва правото да откаже услуги на тези, които проявяват неуважение и несериозно отношение към процеса на работа.
Целта на този правилник е да се постигнат максимално добри резултати и качество на съвместната работа.:)


Пеене, солфеж и пиано:

• Пакет 4 урока на месец по 60мин. - 120лв.

• Пакет 8 урока на месец по 60мин. - 200лв.

• Пакет 8 урока на месец по 30мин. – 120лв.

• Консултация Искра – 50лв.

• Консултация Искра за ученици на школата – 40лв.

Групови уроци:

• Танци 4 урока на месец по 90мин. - 40лв.

• Актьорско майсторство 4 урока на месец по 90мин. – 40лв.