Достатъчен ли е само талантът, за да бъдем успешни изпълнители?

Достатъчен ли е само талантът, за да бъдем успешни изпълнители?

 

Достатъчен ли е само талантът, за да бъдем успешни изпълнители?

(автор: Ивона Ивайлова)

 

Категорично, това е мит! Безспорно, ако притежаваме талант ще ни бъде по-лесно да развиваме вокалния си потенциал, но от изключително голямо значение е и отделянето на време и енергия, за да се потрудим и репетираме.

Тук е моментът да припомня едно златно правило, а именно „Правилото на 10 000 часа“, според което на човек са нужни 10 000 часа практика, за да усвои едно умение във висша степен.

Изследване на психолога К. Ериксон от 90те години на ХХ век, проведено сред цигулари и пианисти от Берлинската консерватория показва, че веднъж след като един музикант е показал достатъчни способности, за да стигне до елитно музикално училище, оттам нататък това, което го отличава от останалите е колко упорито се труди.

Нека вземем за пример невероятния Ед Шийран, който в едно свое интревю споделя, че се позовава на това правило и преди да стане известен и успешен е композирал по две-три песни на ден, повечето от които по негови думи „не стават и звучат ужасно“, но „Практиката е необходима за изграждане на увереност, независимо в кой етап от своето развитие си“.

Истината е че талантът е 10%, а трудът който трябва да положим 90%. Пътят към успеха не е в задоволяване с посредственото и просто доброто, а стремежът към високи стандарти и резултати. Така че да се залавяме за работа и practice, practice, practice!