Костантина Данева е родена в град Варна. Завършила е Първа езикова гимназия в града, с профил Английски език, след което Икономически Университет Варна, специалност Маркетинг и мениджмънт.

Има 20 годишен опит в сферата на финансите, анализ на риска, бюджетиране и планиране в банкови и финансови институции. От 2019 година е Административен директор на Highlight Singing Academy.